Od zemalja članica EU najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći ima Luksemburg – 267 odsto evropskog proseka, a na začelju su Hrvatska sa 59 i Bugarska sa 48 odsto proseka EU.
Među kandidatima za Evropsku uniju najbolja je Turska sa 62 odsto proseka EU, a slede Crna Gora sa 42, Makedonija sa 38, Srbija sa 36, Bosna i Hercegovina sa 31 i Albanija 30 odsto EU proseka.
Na osnovu kriterijuma stvarne individualne potrošnje po stanovniku Srbija se nalazi na 45 odsto proseka Evropske unije.
Lošiji su Makedonija i Bosna i Hercegovna sa 41 i Albanija sa 39 odsto proseka EU.
Od država kandidata ispred Srbije su Turska sa 61 i Crna Gora sa 54 odsto proseka Evropske unije.

Najveću stvarnu individualnu potrošnju imaju Luksemburg i Nemačka sa 132, odnosno 122 osto evropskog proseka, a na začelju su Hrvatska i Bugarska sa 59, odnosno 53 odsto proseka Evropske unije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.